Multitablica Trace IR10 86/83" Zobacz większe

Multitablica Book&Edu - Interactive software for Multitablica

Nowy produkt

Multitablica Book&Edu  Interactive software ( licencja na urządzenie)

Przy zakupie Urządzeń serii Multitablica Oprogramowanie w cenie urządzenia.

Więcej szczegółów

1 230,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Oprogramowanie Multitablica Book&Edu

 

Oprogramowanie interaktywne do monitora z otwartą licencją dożywotnią pozwala na instalację i korzystanie w danej szkole na wielu komputerach dedykowanych do danego urządzenia w szkole

 

1)         Oprogramowanie jest w języku polskim.

2)         Całe oprogramowanie Serii Multotablica w tym oprogramowanie Book&Edu, wspomaga nauczyciela w jego kreatywnych lekcjach.

3)          Specjalny moduł Multitablica TaskMagic (opcja dodatkowa) zawiera system/ moduł do tworzenia przez nauczycieli interaktywnych quizów tworzonych co najmniej w 8 głównych kategoriach po kilkanaście ćwiczeń w każdej. W tym takich jak: uzupełnianie luk w dowolnie wybranym lub stworzonym tekście, dopasowanie obrazu do dźwięku, dopasowanie tekstu do dźwięku, szablon tworzenia interaktywnych testów wielokrotnego wyboru, daje możliwośćwydrukuwszystkichquizówitestówwpostacipracdowykonanianapapierze.

4)          Oprogramowanie posiada narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, między innymi : różnokolorowe pisaki, pędzle zakreślacze, pisaki tekstury, predefiniowane kształty (linie, strzałki, figurygeometryczne).

5)          Definiowanie łączy do dowolnychobiektów.

6)          Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych figurgeometrycznych.

7)          Zmianagrubościikolorudowolnegonarysowanegoobiektu,czylinii.

8)          Wypełnieniedowolnymkoloremzamkniętychobszarównarysowanychobiektówikształtów

9)          Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanieobiektów.

10)       W pełni edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca obrazki, grupy grafik i gotowe szablony.

11)       Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia podczaslekcji.

12)       Eksport doformatu:

a)          plików Microsoft PowerPoint 97-2003(PPT)

b)         lików Microsoft Word 97-2003(DOC)

c)          plików Microsoft Excel 97-2003(XSL)

d)         plików Adobe Portable Document(PDF)

e)          plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF,TIF)

f)           uniwersalnego formatu.IWB

13)       Wstawianieplikówwideo,audio,łączydoinnychobiektówistroninternetowych.

14)       Wstawianie tekstu za pomocą klawiaturyekranowej.

15)       Rozpoznawanie i konwersja pismaodręcznego.

16)       Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolnykształt).

17)       Możliwość                zakrywania                treści                ekranu.

18)       Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i cyrkiel).

a)          Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich wymaganych w obowiązującej podstawieprogramowej.

b)         Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości.

c)          Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych podstawach  (graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, stożek oraz walec) wymaganych w obowiązującej  podstawieprogramowej.

  1.           Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian bocznych Każda przestrzenna figura musi mieć możliwość przekręcania (obrotu) o zadanykąt.

d)         Automatyczne wykreślanie osi współrzędnychXY.

  1.           Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym wzorze matematycznym postaciy=f(x).
  2.          Biblioteka   podstawowych   wzorów    i    wykresów    matematycznych,    proste  (z aktywnymi wzorami ax+by+c=0), parabole ( z aktywnymi wzorami y=ax2+bx+c, x=ay2+by+c, (x-h)2=2p(y-k), (y-k)2=2p(x-k)), hiperbole (z aktywnymi wzorami), elipsy z aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus z aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne   z   aktywnymi   wzorami,   dowolne   funkcje   kołowe   z aktywnymi wzorami
  3.           Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci funkcji kanonicznej oraz parametrycznej.

e)          Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy tymi płaszczyznami

f)           Dostępny alfabet grecki do zapisówmatematycznych

g)         Możliwośćprzygotowania„doświadczeniachemicznego/fizycznego”

  1.           Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z opcją dowolnego kolorowania
  2.          Biblioteka minimum 20 podstawowych zestawów doświadczeń laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i kolorem substancji
  3.           Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów związków chemii organicznej
  4.          Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat elektrotechniczny
  5.           Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat mechaniczny

 

Pełny system oprogramowania Multitablica w tym Book&Edu, Task Magic oraz moduły przedmiotowe są każdorazowo instalowane na komputerach dostarczanych wraz z monitorami interaktywnymi dla danej szkoły.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Multitablica Book&Edu - Interactive software for Multitablica

Multitablica Book&Edu - Interactive software for Multitablica

Multitablica Book&Edu  Interactive software ( licencja na urządzenie)

Przy zakupie Urządzeń serii Multitablica Oprogramowanie w cenie urządzenia.