Przy nauce geometrii bardzo pomocne są mądrze skonstruowane programy multimedialne i filmy instruktażowe. Plany nauczania są bardzo rozbudowane i uczniowie muszą opanować sporych wielkości materiały. Geometria dla klas 4 dotyczy przede wszystkim prostych. To najważniejsze podstawy geometrii, od prostych, czyli linii zaczyna się naukę. Geometria…