Klasy czwarte mają prosto a szóste są w polu. Geometria dla klas 4 i 6

Przy nauce geometrii bardzo pomocne są mądrze skonstruowane programy multimedialne i filmy instruktażowe. Plany nauczania są bardzo rozbudowane i uczniowie muszą opanować sporych wielkości materiały.
Geometria dla klas 4 dotyczy przede wszystkim prostych. To najważniejsze podstawy geometrii, od prostych, czyli linii zaczyna się naukę.

Geometria dla klas 4

W klasach czwartych uczniowie rozpoczynają przygodę z geometrią. Podstawą w programie nauczania są linie proste. Poznają pojęcia prostej, odcinka, półprostej a także proste równoległe i prostopadłe. Uczą się wyznaczania kątów, używają kątomierza, obliczają wartość kąta w stopniach. Wpisują kąty w okrąg, poznają rodzaje kątów. Wyznaczają oś symetrii i klasyfikowanie trójkątów i kończą wielokątami.
Mając jako pomoc komputery i programy multimedialne o wiele szybciej są w stanie opanować niezbędną wiedzę. Łatwe w obsłudze testy sprawdzające w bezstresowy sposób podsumowują opanowany materiał.
Trudniejsza jest geometria 6 klasa

geometria 6 klasa

Uczeń w klasie 6 uczy się obliczania pola powierzchni równoległoboków, trójkątów i figur złożonych. W epoce trójwymiarowości niezbędna też jest znajomość brył i objętości. Zaczynają się ułamki i pola powierzchni. Muszą rozpracować układy współrzędnych.

 

You may also like...

Comments are closed.