Przedłużenie i utrata karty czasowego pobytu

Karta czasowego pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy chcą przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy w celach takich jak praca, nauka czy prowadzenie biznesu. Okres ważności karty wynosi zazwyczaj od roku do 3 lat i konieczne jest jej przedłużanie, aby dalej legalnie przebywać na terytorium Polski.

Karta czasowego pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy chcą przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy w celach takich jak praca, nauka czy prowadzenie biznesu. Okres ważności karty wynosi zazwyczaj od roku do 3 lat i konieczne jest jej przedłużanie, aby dalej legalnie przebywać na terytorium Polski.

Przedłużenie karty czasowego pobytu

Aby przedłużyć kartę czasowego pobytu, należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Wymagane dokumenty to m.in.:

  • wypełniony wniosek,
  • aktualne zdjęcie,
  • dokumenty potwierdzające źródło utrzymania (np. umowa o pracę, wyciągi bankowe).

Karta czasowego pobytu przedłużana jest zazwyczaj o kolejny rok lub 3 lata, w zależności od celu pobytu. Im bardziej uregulowana jest sytuacja cudzoziemca, tym większa szansa na dłuższy okres ważności karty.

Posiadanie aktualnej karty pobytu to podstawa dla komfortowego i bezproblemowego funkcjonowania w Polsce. Gorąco polecamy tutaj, aby zacząć o ten komfort zadbać! Jeśli nie możesz zrobić tego sam, skontaktuj się z Latwy Start, aby uzyskać pomoc. Oni ci pomogą!

Utrata karty czasowego pobytu

Istnieje kilka powodów, z których cudzoziemiec może utracić kartę czasowego pobytu:

  • przekroczenie dozwolonego okresu pobytu poza Polską,
  • brak środków finansowych na utrzymanie się,
  • naruszenie przepisów prawa,
  • rezygnacja z pobytu w Polsce przez cudzoziemca.

Konsekwencją utraty karty jest brak możliwości legalnego przebywania w Polsce. Odzyskanie dokumentu może być bardzo trudne lub niemożliwe. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów i terminów.

Przedłużanie i utrzymanie ważności karty czasowego pobytu to konieczność dla każdego cudzoziemca, który chce bezproblemowo funkcjonować w Polsce. Warto z wyprzedzeniem zadbać o formalności i mieć wgląd w swoją sytuację prawną, aby uniknąć przykrych konsekwencji. 

You may also like...

Comments are closed.