Zabawa w naukę, czy nauka w zabawie -Tablica interaktywna

Nauka w szkole nie musi być nudna. W świecie galopującego rozwoju techniki, z każdej strony jesteśmy otaczani multimediami. Nauczyciele wykorzystują dostępne narzędzia do uatrakcyjniania lekcji, łatwiej jest też sprawdzić wiedzę uczniów, którzy mogą nawet nie zauważyć, że dobra zabawa jest testem sprawdzającym.

Interaktywność tablica com

Jest to możliwość wzajemnego oddziaływania na siebie. W starym sposobie nauki bodźcem była kreda a efektem brudne ręce. I choć wspomina się te czasy z sentymentem, to ubielone ręce nie są teraz dobrze widziane, chyba, że się jest nauczycielem plastyki. Człowiek to taka istota, która szybko przyzwyczaja się do luksusów, podświadomie nawet wybiera prostsze, wygodniejsze rozwiązania.

Tablica interaktywna

Jak telefon komórkowy, tablica interaktywnareaguje na dotyk, sygnały użytkownika. Jest stosunkowo nowym elementem edukacyjnym, którego celem jest pobudzanie aktywność uczniów. Jest to nowa forma przekazywania wiedzy, ułatwiająca pracę nauczycielom. Jedna tablica daje możliwość nauczania różnych przedmiotów, poprzez różnego rodzaju wspomagające programy, aktywizujące uczniów, pobudzające do działania. Są pomocne w szybkiej ocenie wiadomości i umiejętności ucznia, pomagają w rozwiązywaniu testów, uatrakcyjniają lekcje, wspomagają kreatywność nauczycieli.
Nie jest jednak prosta w użyciu. Potrzebny jest projektor i komputer. Często kalibracja. Jednak kiedy pokonamy trudności techniczne, możemy rozwinąć cały wachlarz możliwości, korzystać wspólnie z uczniami i stwarzać możliwość aktywnego udziału, bez biernego przepisywania lekcji do zeszytu.

You may also like...

Comments are closed.