Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych

Chcąc zaznajomić młodych ludzi z zagadnieniami związanymi z szeroką pojętą informatyką wiele szkół podstawowych wprowadza dodatkowe zajęcia, na których to uczniowie mają możliwość nauki i zrozumienia podstawowych zagadnień ze świata elektroniki i informatyki. Zajęcia te powinny być prowadzony w sposób kompleksowy to znaczy muszą być na nich poruszane zagadnienia związane z oprogramowaniem jak i osprzętem.

Podstawy programowania

Dobrym przykładem urządzenia, który łączy obie te dziedziny jest komputer. Jedną z podstawowych umiejętności, która pozwala na zrozumienie wielu zagadnień z nauk technicznych jest opanowanie matematyki, a w szczególności nauczenie się podstawowych działań takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Prowadzenie dodatkowych zajęć, w których uczniowie mają do dyspozycji materiały dydaktyczne takie jak kalkulator programowalny pozwalający na wykonywanie działań w systemie dziesiętnym i dwójkowym zmusza uczniów do zwiększonego wysiłku pobudzając jednocześnie ich ciekawość do poznawania nowych rzeczy. Dopuszcza się rozwiązania, w których kalkulator programowalny jest urządzeniem fizycznym, które uczeń może zabierać na zajęcia i nosić w plecaku jak i urządzeniem wirtualnym wykonanym w postaci programu komputerowego. Oba rozwiązania mają opcję pozwalającą na ingerencję użytkownika z interfejsem graficznym programu. Tego typu materiały dydaktyczne powinny być dostępne dla bardzo szerokiego grona odbiorców również z niskim budżetem.

You may also like...

Comments are closed.